Các lệnh thường dùng trong Terminal – Ubuntu

Xin chào các bạn,

Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ những lệnh trong Terminal khi sử dụng hệ điều hành mã nguồn mở Ubuntu.

Trong video, tôi sẽ nói các lệnh cơ bản-thường hay dùng. Bạn nào muốn tìm hiểu nhiều hơn thì đọc và tham khảo bài viết dưới đây.

1. Mở Terminal 

Cách 1: Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Alt + T
Cách 2: Di chuyển vào thanh Dash Home và gõ “Terminal”

Sau khi mở lên, bạn sẽ nhìn thấy giao diện như hình dưới đây.

Bạn đang nhìn thấy dòng chữ: khien@khien-N56VZ: ~$ và nó được giải thích như sau:
– khien: Đây là tên người dùng đang đăng nhập, sử dụng.
– khien-N56VZ: Đây là hostname.
– ~: Dấu ngã này cho biết bạn đang ở thư mục Home. Nó sẽ chuyển thành dấu “/” nếu như bạn đang ở thư mục root.
$Bạn đang sử dụng quyền của người bình thường, khi bạn sử dụng quyền root thì nó sẽ đổi từ “$” -> “#”.

2. Câu lệnh di chuyển và liệt kê tập tin.

3. Câu lệnh truy cập tập tin

4. Tập tin và thư mục

5. Nội dung các tập tin

6. Nén và giải nén

7. Quản trị hệ thống cơ bản.

8. Quản lý tiến trình

9. Cài đặt, chỉnh sửa, cập nhật, xóa phần mềm

10. Mạng máy tính

11. Phân vùng ổ cứng

This entry was posted in Server. Bookmark the permalink.

One Response to Các lệnh thường dùng trong Terminal – Ubuntu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »