Bkav eDict – Từ điển tra nhanh

Bkav eDict – Từ điển tra nhanh giúp bạn tra cứu từ trực tiếp bằng cách di chuột tới từ cần tra (bất kì đâu trên màn hình) mà không cần gõ lại như thông thường. Bạn có thể tra nhanh ngay trong lúc đang duyệt web hay lúc đọc tài liệu word, excel, pdf… mà không cần chuyển sang cửa sổ của từ điển.

Để tra nhanh một từ bạn có thể dùng một trong những cách sau đây:

  1.  Bôi đen từ hoặc cụm từ cần tra, giữ phím Ctrl rồi mới nhả chuột
  2.  Giữ phím Ctrl và di chuột tới từ cần tra
  3.  Giữ phím Ctrl và bấm đúp vào từ cần tra

Trong trường hợp bạn muốn thay phím Ctrl bằng phím Shift hoặc phím Alt, bạn có thể thay đổi trong mục tùy chọn

Download: https://docs.google.com/file/d/0B0u_zAAT7KXdT

Link dự phòng: https://www.kleii.com/f/50f7c65d4b457d4263000001

Xem thêm hướng dẫn sử dụng và download tại: http://edict.vn/

This entry was posted in English, Software - Phần Mềm, Study - Học Tập. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »