Bật chức năng Download with IDM – Khắc Phục Lỗi IDM Integration Bị Google Xóa Khỏi Chrome

IDM Integration được hiểu như là chức năng download tiện ích của IDM.

Gần đây, Google Chrome đã có những phản ứng không tốt khi nhận định IDM Integration như là một mã độc và âm thầm loại bỏ nó ra khỏi mặc định. Với người dùng phiên bản Google Chrome tiếng Anh thì sẽ gặp thông báo “Google has flagged ‘IDM integration’ has malicious” và tiếng Việt sẽ là “IDM integration đã bị tự động gỡ bỏ” hoặc “idm integration là độc hại và cài đặt đã bị chặn”.

Để tiếp tục sử dụng chức năng tuyệt vời này. Bạn làm theo hướng dẫn sau.

[1] Các bạn vào thư mục C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager (Với Windows 64bit) hoặc C:\Program Files\Internet Download Manager với phiên bản Windows 32bit và copy tập tin ‘IDMGCExt.crx’ ra ngoài Desktop.

[2] Vào phần tùy chọn -> Cài đặt (Setting). Truy cập đường dẫn ‘chrome://extensions/’, sau đó đánh dấu vào tùy chọn ‘Chế độ dành cho nhà phát triển (Developer Mode)’

[3] Sau đó bạn kéo tập tin IDMGCExt.crx từ Desktop vào trình duyệt Google Chrome

Okey.

 

This entry was posted in Thủ Thuật. Bookmark the permalink.

2 Responses to Bật chức năng Download with IDM – Khắc Phục Lỗi IDM Integration Bị Google Xóa Khỏi Chrome

  1. Pingback: Hướng dẫn download Google Drive sử dụng IDM trên trình duyệt Chrome | HanhTrinhTuoiTre.Com

  2. loinguyen says:

    xao e download khong duoc vay may a chj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »