Bài 6: Hướng dẫn tạo mục lục tự động cho văn bản với cho Microsoft Word

1. Các bước tạo mục lục.

  • Thiết lập Level cho tiêu đề chương, tiêu đề mục…
  • Chỉnh sửa format cho Level
  • Chèn mục lục tự động

2. Thiết lập Level cho tiêu đề chương, tiêu đề mục.

Tiêu đề của chương sẽ đặt là LEVEL-1
Tiêu đề của mục trong chương thì đặt là LEVEL-2
Tiêu đề của ý trong mục thì đặt là LEVEL-3

Để làm được việc này, bạn bôi đen tiêu đề của mục cần thiết lập LEVEL => Chọn tab References => Chọn Add Text ==> Lựa chọn LEVEL cần thiết lập

3. Chỉnh sửa format cho Level

Một cách khác để thiết lập LEVEl: bạn bôi đen tiêu đề của mục cần thiết lập LEVEL => Chọn tab Home=> Lựa chọn chỉ số Heading tương ứng với từng Level.

Để thiết lập format (cỡ chữ, mầu chữ, động rộng, giãn dòng…) cho level. Click chuột phải vào Level đó => Chọn modify ==> Tại bảng quản lý này, hây thiết lập các thông số như bạn mong muốn, có thể sử dụng lựa chọn Format để thiết lập chi tiết hơn.

3. Chèn mục lục tự động

Hãy thiết lập Level cho toàn bộ văn bản của bạn. Sau đó chọn tab References ==> Chọn tiếp Table of Contents => Click chọn mẫu có sẵn= > Kết quả.

Nội dung bài này mang tính hướng dẫn cơ bản về việc chèn mục lục, xung quanh việc này cho một Luận văn tốt nghiệp sẽ còn vấn đề phức tạp đi kèm (nếu có thể thì tôi sẽ trình bầy ở một bài khác).

Chúc bạn thành công!

This entry was posted in Kỹ năng sử dụng MS Word. Bookmark the permalink.

2 Responses to Bài 6: Hướng dẫn tạo mục lục tự động cho văn bản với cho Microsoft Word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »