Bài 5: Hướng dẫn chia section (chia bài word ra thành từng đoạn) cho Microsoft Word

Hey!  :10: ,

1. Chia Section để làm gì?

Bạn hãy tưởng tượng, bài đồ án tốt nghiệp của mình dài khoảng 100 trang với 5 chương. Khi đó mỗi chương sẽ có header, footer khác nhau. Hoặc có những đoạn nội dung bạn cần xoay ngang khổ giấy ra với chiều dài, chiều rộng khác với những nội dung còn lại.

Lúc này chức năng Section sẽ giúp bạn làm việc đó. Nó có nhiệm vụ chia nội dung văn bản của bạn thành nhiều phần. Các phần sẽ có thể được thiết lập các thông số (khổ giấy, Margin, header, footer, đánh số trang…) khác với những phần còn lại. :13:

2. Chia Section như nào?

Giả định bạn có 2 chương (chương 3 và chương 4 như hình dưới). Bạn muốn chúng có header khác nhau.

B1. Đặt con trỏ chuột đến trang đầu tiên của chương 4.
B2.  Chọn tab Page Layout -> Breaks ->Next Page

B3: Lúc này, khi click vào header, bạn sẽ thấy Section đã được chia thành các phần khác nhau và có đánh theo số thứ tự.

B4. Đến đây, khi bạn sửa Header Section chương 3 thì Header Section chương 4 cũng sẽ thay đổi theo. Bạn cần bỏ chọn chức năng “Link to Previous”.

B5. Thử xem được không nhé!  :15:

This entry was posted in Kỹ năng sử dụng MS Word. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »