Bài 4: Hướng dẫn tạo Header, Footer, đánh số trang trong văn bản Microsoft Word

Oh yeah!  :44: ,

Với những văn bản bình thường khoảng vài trang thì chẳng cần có Header, Footer làm gì. Nhưng với những tài liệu có nội dung dài, hệ thống, kiểu như Giáo trình, Đồ án tốt nghiệp… thì Header, Footer lại chẳng thể thiếu.

1. Header, Footer là gì?

Header/Footer là thành phần nằm trên cùng/dưới dùng của khổ giấy (nó thường là một dòng chữ cố định trong toàn chương hoặc toàn bộ tài liệu.

2. Chèn Header, Footer như thế nào?

Lựa chon Tab: Insert -> Header / Footer / Page Number

 

Có một vài kiểu mẫu mặc định để bạn lựa chọn.

 

Sau khi chèn xong bạn sẽ có kết quả như này.

 

Việc chèn footer cũng làm tương tự.

3. Đánh số trang

Để đánh số trang, bạn đưa  con trỏ chuột đến vị trí cần chèn, sau đó chọn:
Insert – > Page Number -> Current Position

4. Những điểm cần lưu ý

  • Như bạn thấy ở 2 hình ảnh header/footer phía trên, chúng có một đường kẻ ngang. Cần có đường kẻ này để có thể phân tách nội dung với phần header/footer.

 

  • Sau khi chèn xong header/footer, thì bạn cần để ý đế vị trí của chúng. Vị trí này cần thiết lập thống nhất ngay từ ban đầu nếu không việc chỉnh sửa sau này sẽ ảnh hưởng đến toàn văn bản, khiến cho nội dung bị nhẩy trang ngoài mong muốn.

  • Bạn có thể đánh số trang từ một số bất kỳ, hoặc thay đổi định dạng kiểu đánh số bằng cách lựa chọn Insert – > Page Number -> Format Page Numbers.

This entry was posted in Kỹ năng sử dụng MS Word. Bookmark the permalink.

2 Responses to Bài 4: Hướng dẫn tạo Header, Footer, đánh số trang trong văn bản Microsoft Word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »