Bài 2: Làm việc với table (kẻ bảng) trong MS Word

1. Làm sao để kẻ bảng trong Word

Tính năng kẻ bảng nằm trong tab Insert -> Table như hình phía dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn Insert -> Table -> Insert Table. Sau đó nhập số dòng, số cột của bảng cũng sẽ có kết quả tương ứng.

2. Gộp các dòng, các cột lại với nhau (Merge cell)

Đôi khi soạn thảo, bạn cần gộp 3 cột đầu tiên lại với nhau hoặc gộp 2 dòng lại thành 1. Tính năng này gọi là Merge Cell. Bạn chỉ cần kéo chuột, bôi đen các cột (hoặc các dòng) mà muốn gộp chúng lại thành 1 -> click chuột phải -> chọn Merge Cell.

3. Chèn thêm cột, thêm dòng cho bảng

Đôi khi kẻ bảng xong, vì nội dung thay đổi nên bạn cần chèn thêm cột, thêm dòng cho bảng. Đặt con trỏ chuột vào vị trí mà bạn muốn chèn thêm cột/dòng -> Click chuột phải -> Chọn Insert -> Chọn cách thức chèn.

4. Kẻ bảng không có đường viền

Như bạn nhìn thấy ở hình phía dưới, nội dung chia làm 2 phần, mỗi phần ở một bên. Nếu bạn không sử dụng table để trình bầy thì sẽ rất khó để có được nội dung đẹp.

Tức là bạn sẽ cần phải làm như hình dưới đây

 

Như vậy là chúng ta đã dạo xong một vòng cơ bản các công cụ, chức năng của table trong MS Word, hy vọng bài viết hữu ích và dễ hiểu đối với bạn.

Có góp ý gì thì bạn gửi bình luận phía dưới nhé! :24:

This entry was posted in Kỹ năng sử dụng MS Word. Bookmark the permalink.

2 Responses to Bài 2: Làm việc với table (kẻ bảng) trong MS Word

  1. Khánh says:

    Bài viết cũng được :46: :8: :9:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »