Bài 1: Chỉnh sửa font chữ trong Microsoft Word

1. Font, cỡ chữ: 

Font chữ nằm trong tab Home, Font chữ thường dùng trong các văn bản của VN là Times New Roman,  cỡ chữ là 13 hoặc 14.

2. Bảng mở rộng

Sau khi bật bảng mở rộng (Ctr + D) thì bạn sẽ nhìn thấy như hình sau.

3. Co/dãn từ

Chuyển qua Tab Advanced. Tại tab này có một chức năng hay dùng đó là dãn/co độ rộng của các từ lại với nhau.

Ví dụ:
Trong Luận văn của bạn có đoạn như sau.

Từ “cáo” trong ví dụ trên nó đứng một mình một dòng, để như thế nhìn không được đẹp nên: 1 là người ta sẽ viết thêm vào một vài từ gì đó; 2 là sử dụng chức năng co các từ lại để đẩy từ “cáo” lên trên.

This entry was posted in Kỹ năng sử dụng MS Word. Bookmark the permalink.

One Response to Bài 1: Chỉnh sửa font chữ trong Microsoft Word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »