Author Archives: TryMore English

Living in a multiracial community – Sống trong một cộng đồng đa chủng tộc.

Cài bài tiểu luận tiếng Anh được thực hiện bởi hanhtrinhtuoitre.com thuộc chuyên mục: Những bài tiểu luận tiếng Anh: http://hanhtrinhtuoitre.com/english/bai-luan-tieng-anh. Do kiến thức còn ít ỏi, nên có thể nhiều chỗ chưa được dịch đúng, dịch hợp lý. Rất mong … Continue reading

Posted in Bài Luận Tiếng Anh | 2 Comments

Life in the city – Cuộc sống nơi thành phố

Cài bài tiểu luận tiếng Anh được thực hiện bởi hanhtrinhtuoitre.com. Do kiến thức còn ít ỏi, nên có thể nhiều chỗ chưa được dịch đúng, dịch hợp lý. Rất mong nhận được phản hồi của các bạn về địa … Continue reading

Posted in Bài Luận Tiếng Anh | 11 Comments