42 Ngày Phát Âm | Tập 15: /ʧ/ | Dan Hauer

This entry was posted in 42 Ngày Phát Âm. Bookmark the permalink.

One Response to 42 Ngày Phát Âm | Tập 15: /ʧ/ | Dan Hauer

  1. Hưu Sơn says:

    Mình vừa mới thấy Dan trên youtube, mà lên đây đã thấy nha, thú vị đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »